ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις ειδικών κατασκευών για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

αίθρια κατοικίας

αίθρια κατοικίας

καμπίνες αλουμινίου-ασανσέρ

καμπίνες αλουμινίου - ασανσέρ

κατασκευές ΑΜΕΑ

κατασκευές ΑΜΕΑ

θερμοκήπιο με πολυκαρμπονικά φύλλα

θερμοκήπιο με πολυκαρμπονικά φύλλα

στέγαστρα χώρων στάθμευσης

κυλινδρικά στέγαστρα