ΥΛΙΚΑ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Κανόνες Συντήρησης Καλής Λειτουργίας Και Καθαρισμού Κουφωμάτων Αλουμινίου

  • Το κούφωμα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει χρησιμοποιώντας τη σπανιολέττα στις σωστές θέσεις, όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που το τοποθετεί. Στην περίπτωση που το κούφωμα έχει μηχανισμό ανάκλησης η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείταιο ιδιαίτερα σχολαστικά, διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μπλοκαριστεί ο μηχανισμός και να μην λειτουργεί το κούφωμα. Εάν συμβεί αυτό καλέστε αμέσως το service της εταιρείας και μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη ζημιά.
  • Καθαρίζετε τα κουφώματα με μαλακό πανί και ουδέτερα υγρά καθαριστικά συχνα μέσα και έξω.
  • Υπολείματα σιλικόνης που τυχόν έχουν παραμείνει σε κάποια σημεία μπορείτε να τα απομακρύνετε με βαμβάκι και μπλέ οινόπνευμα.
  • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οξέα ή άλλα δυνατά υγρά καθαρισμού. Δεν τρίβουμε τα κουφώματα με βούρτσες ή άλλα υλικά που χαράζουν.
  • Τα κουφώματα αλουμινίου είναι μελετημένα να δέχονται και να αποβάλουν τα νερά της βροχής διαμέσου των νεροχυτών απορροής υδάτων. Αυτό δε σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να αποβάλουν ποσότητες νερού που πέφτουν πάνω τους με μεγάλη πίεση τουλάστιχου ποτίσματος, κατά το πλύσιμο. Συνίσταται να αποφεύγεται αυτή η μέθοδος καθαρισμού.
  • Τα ρολά τα οποία λειτουργούν με ηλεκτρικό μηχανισμό πρέπει να χειρίζονται όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που τα τοποθετεί. Στην περίπτωση που μπλοκάρει ο ηλεκτρικός μηχανισμός καλέστε το service και μην επέμβετε μόνοι σας γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρότερης βλάβης και ατυχήματος.